Thông báo: Chính thức Open Game, tham gia sự kiện

"TẶNG CODE GAME THỦ" khi đăng ký và xác minh

số điện thoại.

Liên hệ fanpage để được hỗ trợ nhận code tân thủ